Aktivitete

Artikujt e ngjajshem

Punëtoria e aktivitetit të tretë – “Mbështetje Organizative”

Lexo me shume

Takim koordinues – Kodi Civil

Lexo me shume

Tryeza e rrumbullakët, me temën “ Të drejtat e grave në trashëgimi”

Lexo me shume

Punëtorina e tretë në qytetin e Prishtinës

Shoqata e Juristëve NORMA mbajti punëtorinë e tretë në qytetin e Prishtinës, ku pjesëmarrëse ishin a...

Lexo me shume

Shoqata e Juristëve NORMA mbajti fokus grupin e tretë.

Shoqata e Juristëve NORMA mbajti fokus grupin e tretë, me te rinjë në qytetin e Prishtinës.

Lexo me shume

Shoqata e Juristëve NORMA mbajti fokus grupin me burra në qytetin e Prishtinës.

Juristi dhe anëtari i Shoqatës së Juristëve NORMA, Z. Dardan Makolli në këtë punëtori ligjëroi temën...

Lexo me shume

Punëtoria e dytë, me anëtaret e organizatës komunale të pensionisteve dhe invalideve të punës.

Ekspertja dhe anëtarja e Shoqatës së Juristëve NORMA, Ariana Qosaj – Mustafa, në këtë punëtori ligjë...

Lexo me shume

Fokus grupi i parë me organizata

Shoqata e Juristëve Norma mbajti fokus grupin e parë, me gra të disa organizatave jo qeveritare.

Lexo me shume

Punëtoria në qytetin e Obiliqit

Shoqata e Juristëve Norma mbajti punëtorinë në qytetin e Obiliqit, ku pjesëmarrëse ishin gra të ftua...

Lexo me shume

Aktiviteti në kuadër të Projektit “Mëso dhe vepro për shoqëri pa dhunë me bazë gjinore

Shoqata e Juristëve NORMA, vazhdon të realizoj aktivitetet në kuadër të Projektit “Mëso dhe vepro pë...

Lexo me shume

Takimet me nxënësit e klasave të dhjeta, të tri shkollave te mesme te larta

Shoqata e Juristëve NORMA, vazhdon të realizoj aktivitetet në kuadër të Projektit “Mëso dhe vepro pë...

Lexo me shume

Takimet për muajin e dytë me nxënësit e klasave të dhjeta

Shoqata e Juristëve NORMA, vazhdon të realizoj aktivitetet në kuadër të Projektit “Mëso dhe vepro pë...

Lexo me shume

Takimet e para të realizuara nga NORMA dhe sipas planit të veprimit të Projektit, për muajin e pare përfshijnë takimet me ekipet drejtuese të 14 shkollave

Shoqata e Juristëve NORMA, është duke e realizuar Projektin “Mëso dhe vepro për shoqëri pa dhunë me ...

Lexo me shume

Takimi me koalicionin e tri organizatave jo qeveritare

Valbona Salihu, drejtoresha ekzekutive e Shoqates se Juristëve Norma, mori pjesë sot në takimin elek...

Lexo me shume

Tryeza e tretë e rrumbullakët, si aktivitet përmbyllës i projektit.

Shoqata e Juristëve NORMA organizoi tryezën e tretë të rrumbullakët, si aktivitet përmbyllës i proje...

Lexo me shume

Forumi dy ditor në Tiranë

Lexo me shume

Tryeza e rrumbullakët, si aktivitet përmbyllës në kuadër të projektit “Promovimi i Vetëdijësimit të Komunitetit për Ndihmë Juridike Falas”, mbështetur nga UNDP.

Sot, Shoqata e Juristëve NORMA në qytetin e Prishtinës organizoi tryezën e rrumbullakët, si aktivite...

Lexo me shume

Punëtoria e radhës në Komunën e Vushtrris

Lexo me shume

NORMA organizoi tryezën e rrumbullakët në Komunën e Fushë Kosovës

Shoqata e Juristëve NORMA organizoi tryezën e rrumbullakët në Komunën e Fushë Kosovës, si aktivitet ...

Lexo me shume

Punëtoria e tretë me radhë në komunën e Vushtrris

Sot, Shoqata e Juristëve Norma mbajti punëtorinë e tretë me radhë në komunën e Vushtrris, si aktivit...

Lexo me shume

Punëtorina e dytë në Komunën e Fushë Kosovës

Lexo me shume

Punëtoria e dytë në Komunën e Vushtrris

Shoqata e Juristëve Norma organizoi punëtorinë e dytë në Komunën e Vushtrris, si aktivitet në kuadër...

Lexo me shume

Tryeza e dytë e rrumbullakët, si aktivitet i projektit “Përkrahja për iniciativat avokuese të organizatave të shoqërisë civile

Sot, Shoqata e Juristëve NORMA organizoi tryezën e dytë të rrumbullakët, si aktivitet i projektit "P...

Lexo me shume

Punëtoria e parë në Komunën e Vushtrris

Shoqata e Juristëve Norma organizoi punëtorinë e parë ne Komunën e Vushtrris, si aktivitet në kuadër...

Lexo me shume

Punëtoria e parë në Komunën e Fushë Kosovës

Shoqata e Juristëve Norma me datë 06/06/2019 organizoi punëtorinë e parë në Komunën e Fushë Kosovës,...

Lexo me shume