Tryeza e tretë e rrumbullakët, si aktivitet përmbyllës i projektit.

October 18, 2019

Shoqata e Juristëve NORMA organizoi tryezën e tretë të rrumbullakët, si aktivitet përmbyllës i projektit: “Përkrahja për iniciativat avokuese të organizatave të shoqërisë civile për zbatimin e strategjisë kombëtare për dhunën në familje dhe eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave në përputhje me Konventën e CEDAW dhe Konventën e Stambollit”

Sot, Shoqata e Juristëve NORMA organizoi tryezën e tretë të rrumbullakët, si aktivitet përmbyllës i projektit: “Përkrahja për iniciativat avokuese të organizatave të shoqërisë civile për zbatimin e strategjisë kombëtare për dhunën në familje dhe eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave në përputhje me Konventën e CEDAW dhe Konventën e Stambollit”

Të pranishëm në këtë tryezë ishin: përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore, organizata të shoqërisë civile dhe pjestarë të komunitetit lokal.

Raporti final i projektit ishte çështja kryesore e shtruar për diskutim.

Aktiviteti është zhvilluar në kuadër të programit “Eliminimi i dhunës ndaj grave, zbatimi i normave, ndryshimi i mendjes”, që realizohet nga NORMA me mbështetje të BE/UNWOMEN.