Projekti “Mbështetja organizative”

April 7, 2022

Projekti “Mbështetja organizative”, realizohet në kuadër të mbështetjes organizative të ofruar nga Fondi i Grave të Kosovës (FGK) i Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK), me mbështetje financiare nga Sigrid Rausing
Trust.