Forumi dy ditor në Tiranë

October 9, 2019

Drejtoresha ekzekutive e Shoqatës së Juristëve NORMA, Valbona Salihu, po merr pjesë në Forumin e dytë regjional për Promovimin e Implementimit të Konventës së Stambollit në Ballkanin Perendimor dhe Turqi, të organizuar nga UNWOMEN.
Forumi dy ditor po mbahet në Tiranë.