Drejtorja ekzekutive e Shoqatës së Juristëve NORMA , Znj. Valbona Salihu, priti në takim përfaqësues të IMKAAN/UK pjesë e programit EU/UN Women ,, Implementimin e normave duke ndryshuar mendjet,,. Takimi ishte vazhd

Aty u diskutua rreth aktiviteteve të ndryshme të NORMÈS.më shumë

Shoqata e Juristëve NORMA, me datë 14.03.2018 mbajti Punëtorinë në sallën e Kuvendit Komunal të Deçanit.

Kjo Punëtori është aktivitet i Projektit "Ndihmë Juridike Falas Për Ju", i realizuar nga Shoqata e Juristëve NORMA, i mbështetur nga UNDP.më shumë